เคมีเกษตร by MAXI FARM
Welcome to MaxiFarm Website
เคมีเกษตร by MAXI FARMเคมีเกษตร by MAXI FARM
เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM
  ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เคมีเกษตร by MAXIFARM ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เคมีเกษตร by MAXIFARM MAXI FARM CHANNEL  
เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM เคมีเกษตร by MAXIFARM
 
เคมีเกษตร by Maxi Farm คาลิบา

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เพิ่มการผสมเกสร ติดผลดก ลดการหลุดร่วง เพิ่มผลผลิต ช่วยกระตุ้นเกสรตัวผู้ให้ไปผสมกับไข่ในเกสรตัวเมียได้ดี เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างเนื้อเยื่อพืชในรูป แคลเซียมแพคเตท ทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียวเคมีเกษตร by Maxi Farm ไซวิง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนสะไปนี่ , หนอนม้วนใบฝ้าย, หนอนคืบกินใบฝ้าย, หนอนกระทู้ผัก, มวนแดงฝ้าย, มวนแดงฝ้าย, หนอนใยผักเคมีเกษตร by Maxi Farm อาโซน่า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรนี้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ กรุณาติดตาม การอัพเดทในอนาคตเคมีเกษตร by Maxi Farm แม็กซี่อัพ

ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ในสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตลอดจนพื้นที่ ที่ไม่ได้ทำการเกษตร และตามแหล่งน้ำ…..เคมีเกษตร by Maxi Farm ปุ๋ย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรนี้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ กรุณาติดตาม การอัพเดทในอนาคตเคมีเกษตร by Maxi Farm ฟูลบูม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรนี้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ กรุณาติดตาม การอัพเดทในอนาคต

รอบรั้วเกษตรกรรม นวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ 24-26 กรกฎาคม 52 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการ 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นนิทรรศการกลางจัดแสดง นวัตกรรมใหม่ของกล้วยไม้ไทยและนานาชาติ จะจัดนิทรรศ การเกี่ยวกับกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับพันธุ์ใหม่รอบรั้วเกษตรกรรม กล้ายางพาราพันธุ์ JVP80 (เจวีพี 80)

คุณสมบัติเด่นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ทั่วไปคือ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยไร่ละ 500 กก.ต่อปี ขณะที่ยางพาราทั่วไปให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 300 กก.ต่อปีรอบรั้วเกษตรกรรม ประกันราคาข้าว

เดินหน้าแผนประกันราคาข้าว นำร่องหอมมะลิ8จังหวัด การันตีโปร่งใส-เป็นธรรมรอบรั้วเกษตรกรรม ภาวะโลกร้อนทำให้แมลงก่อกวนมนุษย์มากขึ้น

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมด ซึ่งมีอัตราการแพร่พันธุ์มากขึ้น และรุกรานมนุษย์มากขึ้นการทำเกษตรที่แตกต่างกันของ 2 ครอบครัว
แล้ววิธีของใครล่ะที่จะนำไปสู่ค วามยั่งยืน...

MAXI FARM CHANNEL