เคมีเกษตร by MAXI FARM
Welcome to MaxiFarm Website
เคมีเกษตร by MAXI FARM

Posts Tagged ‘ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร’

ไซวิง

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนสะไปนี่ , หนอนม้วนใบฝ้าย, หนอนคืบกินใบฝ้าย, หนอนกระทู้ผัก, มวนแดงฝ้าย, มวนแดงฝ้าย, หนอนใยผักไซวิง 350

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนสะไปนี่ , หนอนม้วนใบฝ้าย, หนอนคืบกินใบฝ้าย, หนอนกระทู้ผัก, มวนแดงฝ้าย, หนอนใยผักครอปออยล์

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
ใช้สำหรับ แช่เหง้าขมิ้น เพื่อกำจัดเพลี้ยหอยในขมิ้นอันแมค

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
เพลี้ยอ่อนกาแฟ, เพลี้ยแป้งลาย,หนอนแมลงวันชอนใบผัก, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟ ,หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว, หนอนชอนใบถั่วลิสง, เพลี้ยจักจั่นแอทวัน

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงวันทอง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ หนอนเจาะโคนกล้าถั่ว เพลี้ยไฟช่อดอก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวแม็กซี่ไรท์

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
ป้องกันกำจัดไรแดง ไรแดงหม่อน ไรขาวพริกใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ละหุ่งแม็กซี่เน็กซ์

By • Jul 22nd, 2009 • Category: สารกำจัดแมลง

เคมีเกษตร
ประเภทสารป้องกัน – สารกำจัดแมลง
ป้องกันกำจัดไรแดง เพลี้ยหอยในส้ม ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยจักจั่น ในถั่วเหลืองคาลิบา

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เพิ่มการผสมเกสร ติดผลดก ลดการหลุดร่วง เพิ่มผลผลิต ช่วยกระตุ้นเกสรตัวผู้ให้ไปผสมกับไข่ในเกสรตัวเมียได้ดี เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างเนื้อเยื่อพืชในรูป แคลเซียมแพคเตท ทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียวคลัสเตอร์-บี

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เร่งขบวนการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของดอกและผล เพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มการติดผล ลดปัญหาการหลุดร่วง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลผลิตเบคเกอร์

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
สารอาหารพืชสูตรเปิดตาดอก กระตุ้นการออกดอก ติดผลดก เสริมสร้างความสมบูรณ์และความสดชื่นให้แก่พืช ช่วยเพิ่มความหวานและขนาดของผลผลิต