เคมีเกษตร by MAXI FARM
Welcome to MaxiFarm Website
เคมีเกษตร by MAXI FARM

Posts Tagged ‘อาหารเสริม’

คาลิบา

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เพิ่มการผสมเกสร ติดผลดก ลดการหลุดร่วง เพิ่มผลผลิต ช่วยกระตุ้นเกสรตัวผู้ให้ไปผสมกับไข่ในเกสรตัวเมียได้ดี เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างเนื้อเยื่อพืชในรูป แคลเซียมแพคเตท ทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียวคลัสเตอร์-บี

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เร่งขบวนการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของดอกและผล เพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มการติดผล ลดปัญหาการหลุดร่วง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลผลิตแม็กซ์ไซติน (สาหร่ายทะเล)

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
เปิดตาดอก ลดสภาวะเครียด ที่เกิดจาก อากาศ ร้อนจัด หนาวจัด กระตุ้นการแตกตาดอก เพิ่มปริมาณดอก เพิ่มการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของผลและขยายขนาดผลแม็คคาลิบ

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
ขยายผล พลิกลูกง่าย เพิ่มขนาด ดอก ผล ลดผล ร่วง แตก ช่วยขยายขนาดรังไข่และช่วยมนการผสมเกสร เพิ่มการติดผล ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืช ช่วยแก้ไขโรคยอดไหม้ ผิวปริแตก ผลบิดเบี้ยวและโรคไส้กลวงของผักแมกซี่ไมซ์ สูตร 1

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
บำรุง ต้นใบ ฟื้นต้น ขยายขนาดใบ ขยาย ผลอ่อน สริมสร้างและประสานการทำงานของฮอร์โมนพืช กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น โรคแคงเกอร์ โรคไวรัส โรคใบจุด-ใบไหม้แมกซี่ไมซ์ สูตร 2

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
สะสมอาหารก่อน ดึงดอก เร่งการพัฒนาตาดอก ช่วยบำรุงพืชให้ติดดอก ออกผล สร้างระบบรากพืชให้แข็งแรง ดูดอาหารได้ดีแมกซี่ไมซ์ สูตร 3

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
ขยายผล ช่วง ก่อนเก็บเกี่ยว เพิ่ม ขนาด น้ำหนัก และคุณภาพของผลผลิต
ช่วยให้พืชเขียวเข้ม ปรุงแต่งอาหารได้ดีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มปริมาณของดอกและผลแม็กซี่ไรส์ (อาหารเสริมข้าว)

By • Jul 22nd, 2009 • Category: อาหารเสริม

เคมีเกษตร
ประเภทอาหารเสริม
แม็กซี่ไรส์ (อาหารเสริมข้าว)
เพิ่มความสมบูรณ์ กระตุ้นการออกรวง เมล็ดข้าวเต่ง เต็มรวง
ประกอบด้วย ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวซูกาเรย์

By • Jun 20th, 2009 • Category: อาหารเสริม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรนี้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ กรุณาติดตาม การอัพเดทในอนาคต